Астероиди, които бръмчат по Земята

Вижте оригинала в RiaNovosti

Вижте по-голям размер в RiaNovosti


Тази инфографика от RiaVovosti показва много информация за известни астероиди, които ще се приближат най-близо до Земята през следващите 200 години. Вертикалната ос показва разстоянието на всеки астероид в хиляди километри от астероида до центъра на Земята. Хоризонталната ос е време. Име на обекта в лилаво. Скорост спрямо Земята в светло оранжево. Среден диаметър на обекта в тъмно оранжево. Дата на най -близък подход в бяло.Тук ще искате да видите по -голямата версия на тази инфографика.