Колко ярко е ядрото на Млечния път?

Ядрото на галактиката Млечен път е затъмнено от Земята от облак прах. Без прах по пътя, колко голямо и ярко би се появило ядрото на галактиката на купола на небето?


Галактиката Млечен път е колекция от стотици милиарди звезди и този остров от звезди съдържа нашето слънце и планети. Астрономите са изчислили, че общата яркост на централните десетина светлинни години на нашата галактика е равна на около 10 милиона слънца.

Това звучи голямо и ярко-докато не си спомните, че центърът на нашата галактика е на 25 000 светлинни години от вас. На това разстояние, ако междузвездният прах не пречеше, нашите невъоръжени очи щяха да видят централно сияние, не по -голямо от планетата Венера - и не по -ярко от една от звездите на Голямата мечка.


Разбира се, междузвездният прах затъмнява нещо повече от този централен регион. Той също така затъмнява светлината на милиарди звезди на преден план - както и звезди, обграждащи самото ядро.

Ако нямаше прах, светлината на всички тези звезди по посока на галактическия център лесно би надхвърлила тази на пълнолуние. Ако погледнете в тази посока, нямаше да видите нищо друго освен комбинираното сияние на милиарди звезди.