Колко звезди има в Млечния път?

Много оценки в астрономията имат известна несигурност и оценката за броя на звездите в нашата галактика не прави изключение. Дори най -големите телескопи в света не могат да преброят звездите. Те виждат само най -ярките и най -близките звезди - и звезди, които не са затъмнени от прах.


За да изчислят броя на звездите на Млечния път, астрономите първо приемат, че няма нищо особено в нашия местен космически регион. Те определят броя на различните видове звезди в този регион и след това разширяват тези знания до галактиката като цяло. Най-популярните съвременни модели предполагат, че Млечният път е с диаметър около 100 000 светлинни години. Оценката за броя на звездите е около 100 милиарда звезди - плюс или минус 50 милиарда.