Изследване на магнитар в центъра на нашата галактика

Оранжева сфера със златни издънки.

Илюстрация на магнитар - въртяща се неутронна звезда с невероятно мощни магнитни полета. Изображение чрезНАСА/CXC/М. Уайс.


Най -добрият подарък за Нова година! Лунен календар на ForVM за 2019 г.

Екип от учени са анализирали импулси на радиовълни, идващи от aмагнитар- въртяща се, плътна, мъртва звезда със силно магнитно поле - която се намира близо до свръхмасивната черна дупка в сърцето на галактиката Млечен път. Новото изследване дава улики, че магнитарите като този, разположени в непосредствена близост до черна дупка, може би биха могли да бъдат свързани с източника набързи радио изблициили FRB. FRB са високоенергийни взривове, които произхождат извън нашата галактика, но чиято точна природа е неизвестна.


Абитуриент от КалтекАрън Пърлманпредстави резултатите вчера (9 януари 2019 г.) всреща на Американското астрономическо дружествов Сиатъл. Той каза в аизявление:

Нашите наблюдения показват, че радиомагнетар може да излъчва импулси с много от същите характеристики като тези, наблюдавани в някои FRB. Други астрономи също предполагат, че магнитарите в близост до черни дупки могат да бъдат зад FRB, но са необходими повече изследвания, за да се потвърдят тези подозрения.

Магнетарите са рядък подтип на група обекти, наречени пулсари.Пулсариот своя страна принадлежат към клас въртящи се мъртви звезди, известни като неутронни звезди. Смята се, че магнетарите са млади пулсари, които се въртят по-бавно от обикновените пулсари и имат много по-силни магнитни полета, което предполага, че може би всички пулсари преминават през фаза, подобна на магнитар през живота си.


Този видеоклип от НАСА, публикуван през май 2018 г., изследва идеята, че радиопулсарите и магнитарите могат да бъдат две страни на една и съща монета, тоест 2 етапа от живота на един обект.


Проучването,публикувани24 октомври 2018 г. врецензиран Астрофизичен вестник, погледна магнитара на име PSR J1745-2900, който се намира в галактическия център на Млечния път, използвайки най-голямата от радиостанциите на НАСА Deep Space Network в Австралия. PSR J1745-2900 е най-близкият известен пулсар до свръхмасивната черна дупка в центъра на галактиката, разделен само на разстояние 0,3светлинни години, и това е единственият пулсар, за който е известно, че е гравитационно свързан с черната дупка и околната среда около нея.

В допълнение към откриването на прилики между магнитар в галактическия център и FRB, изследователите също така събраха нови подробности за радиоимпулсите на магнитара. Използвайки една от най -големите радио антени на Deep Space Network, учените успяха да анализират отделни импулси, излъчвани от звездата всеки път, когато се върти, подвиг, който е много рядък в радиоизследванията на пулсарите. Те открили, че някои импулси са разтегнати или разширени с по -голямо количество от предвиденото в сравнение с предишни измервания на средното поведение на импулса на магнитара. Освен това това поведение варира от пулс до пулс. Пърлманказах:

Виждаме тези промени в отделните компоненти на всеки импулс по много бърза времева скала. Това поведение е много необичайно за магнитар.

Радиокомпонентите, отбеляза той, са разделени средно само с 30 милисекунди.


Една теория за обяснение на променливостта на сигнала включва струпвания на плазма, движещи се с високи скорости в близост до магнитара. Други учени предполагат, че такива групи могат да съществуват, но в новото проучване изследователите предполагат, че движението на тези групи може да е възможна причина за наблюдаваната променливост на сигнала. Друга теория предполага, че променливостта е присъща на самия магнитар.

Пърлман и неговите колеги се надяват да използват радиотелевизионната антена Deep Space Network, за да разрешат друга изключителна загадка на пулсара: Защо има толкова малко пулсари близо до галактическия център? Тяхната цел е да намерят немагнитен пулсар близо до черната дупка в центъра на галактиката. Пърлманказах:

Намирането на стабилен пулсар в близка, гравитационно свързана орбита със свръхмасивната черна дупка в центъра на галактиката може да се окаже Светия Граал за тестване на теориите на гравитацията. Ако намерим такъв, можем да направим всякакви нови, безпрецедентни тестове на общата теория на относителността на Алберт Айнщайн.

В крайна сметка: В ново проучване изследователите анализираха импулси на радиовълни от магнитар близо до централната черна дупка на галактиката Млечен път.


Източник: Пулсова морфология на галактическия център Magnetar PSR J1745-2900

Чрез Caltech